Gestión Integral de Obras

Gestión de ObrasLa Gestión Integral de Obras, es el servicio que ofrecemos a nuestros clientes con el objetivo de ahorrarles tiempo, dinero y preocupaciones en sus Obras. 

La Gestión de Obras, integra todos los servicios relacionados con la arquitectura y la construcción, desde la concepción de un Proyecto Arquitectónico hasta la entrega final de la obra al cliente:

 • Definición Inicial del Proyecto Arquitectónico, a partir de los requerimientos y necesidades del cliente.
 • Estudio de la Viabilidad Económica del Proyecto, teniendo en cuenta todos los costes asociados al mismo (oficina técnica, ejecución de las obras, impuestos, …), así como los objetivos presupuestarios planteados por el cliente.
 • Redacción de todos los Proyectos Técnicos necesarios para el desarrollo de la construcción. Tramitación de los mismos ante las administraciones.
 • Búsqueda de los mejores industriales para la ejecución de las obras, a partir de las mediciones incorporadas en los proyectos. Negociación y soporte al cliente en la selección de los mismos, a partir de la comparativa de presupuestos presentados. La selección será siempre decisión del cliente, quien dispondrá de toda la información necesaria para tomar su decisión.
 • Asesoramiento al cliente en la selección final de materiales, acabados, equipos, ...
 • En defensa del cliente, control económico de las obras mediante la verificación de las facturas presentadas por los industriales en función del estado de avance de las obras.
 • Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud.

Las ventajas que ofrece la Gestión Integral de Obras que desarrolla nuestra empresa, tanto para clientes particulares como para empresas, son las siguientes:

 • Único Interlocutor con el cliente para todo lo relacionado con las obras, el proyecto arquitectónico, la ingeniería, … lo que implica un ahorro considerable de tiempo y preocupaciones.
 • Disponer de la potencia de un equipo multidisciplinar de profesionales: arquitectos, ingenieros, aparejadores, controlers económicos, …
 • Disponer del Control Económico de la Obra, mediante nuestra empresa que actúa en defensa del cliente, evitando, en todas las fases de la obra las desviaciones imprevistas y buscando el ahorro para nuestros clientes.
 • Ahorro en la obra y Reducción drástica de costes. Los precios ofrecidos por los industriales de las diferentes ramas (albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, …) son trasladados sin márgenes adicionales a nuestros clientes, desapareciendo los márgenes de los constructores y promotores. Dichos presupuestos, conocedores, los industriales de la competencia existente en el proyecto, reducen sustancialmente sus márgenes de beneficio.

¿Tiene que hacer una obra? Le podemos ayudar, des del momento en que está pensándolo.  Póngase en contacto con nosotros.

Publicado en INFORMACIÓN | Etiquetado | Deja un comentario

Subvencions per a l’adequació i renovació d’establiments comercials a la ciutat de Barcelona

Botiga

A través de la campanya de l’Ajuntament, “Barcelona, posa’t guapa” els titulars de locals comercials i d’activitats professionals o de serveis, poden sol·licitar subvencions per l’adequació i renovació dels seus establiments. 

Per optar a aquestes subvencions, els locals comercials on es desenvolupi l’activitat hauran de tenir una superfície de fins a 500 m2. Pels establiments de concurrència pública, com bars i restaurants l’aforament haurà de ser inferior a 50 persones.

Les actuacions subvencionables son les següents:

 • Renovació de la imatge exterior: Retolació en català. Se subvenciona fins al 40% del cost del nou rètol i fins a un màxim de 600 euros per local.
 • Reubicació d’aparells d’aire condicionat per evitar molèsties a tercers i contaminació visual de façanes. La subvenció pot arribar fins a un 25%  del cost de les obres.
 • Insonorització del soroll i vibracions causats pels equips i maquinària de l’activitat. La subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.
 • Supressió de barreres arquitectòniques per millorar l’acessibilitat al local (lavabos, rampes, …). La subvenció pot arribar fins al 25% del cost de les obres.
 • Millora de les condicions higienico-sanitàries de banys i/o cuines de bars i restaurants. La subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.

Per activitats, ja existents, els seus titulars podran acollir-se a la totalitat d’actuacions subvencionables.

Per activitats de nova implantació, els seus titulars, podran acollir-se únicament a les actuacions de supressió de barreres arquitectòniques i de retolació en català.

Poden trobar més informació en aquest enllaç a la web de l’Ajuntament de Barcelona per ajudes a les obres en establiments comercials.

Des de e360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P. els podem ajudar amb els Projectes Tècnics, tramitacions, Direccions d’Obra, Gestió d’Obres i Execució d’Obres per la seva activitat comercial, de restauració o de serveis.

Publicado en ACTUALIDAD, INFORMACIÓN | Deja un comentario

Simulador Activitats BadalonaL’Ajuntament de Badalona ha posat en funcionament fa pocs mesos, un simulador per saber com tramitar el permís i obrir una activitat.  

El simulador , informa de la classificació urbanística (incloent les afectacions si existeixen) i del tràmit que cal realitzar per tal de posra en funionament una activitat. A partir de l’adreça exacta, del tipus d’activitat i de les característiques bàsiques de la mateixa, es mostra el tràmit que cal realitzar, l’enllaça amb la pàgina d’informació del tràmit del propi Ajuntament de Badalona, i  els enllaços per descarregar la documentació necessària.

Aquest simulador, ajudarà tant als emprenedors que volen posar en funiconament una activitat com als Tècnics, que podran fer una primera valoració de les feines a realitzar, en funció del tipus de tramitació que calgui realitzar: comunicació, comunicació prévia, sol·licitud de llicència, permís ambiental, permís municipal, …

A e360 Serveis Globlas d’Enginyeria, S.L.P. podem ajudar als nostres clients a sol·licitar més informació i realitzar els Proejctes Técnics necessaris per completar els tràmits necessaris per la posada en funcionament d’una activitat.

Publicado el por Miquel Pla i Lozano | Deja un comentario